WEBINAR: IT-sikkerhet for samfunnsviktige funksjoner – hva kreves?

Det er ingen tvil om at IoT potensielt innebærer fantastiske muligheter. Mer og mer i samfunnet blir koblet mot internet og på denne måten kan applikasjoner både overvåkes og styres på avstand. Likevel: Her ligger også utfordringen for siden betydningen av IoT øker,  øker også bekymringen for integriteten og sikkerheten. 

Et nytt EU-direktiv, NIS-direktivet, innebærer at alle samfunnsviktige funksjoner nå må vise til at de kontinuerlig arbeider med sikkerheten i sine IT-system - alt på grunn av det økende trusselbildet utenfra. Direktivet kommer til å berøre alle myndigheter, kommuner og fylker, samt alle bedrifter som leverer samfunnsviktige funktioner i byen, eksempelvis innen vannforsyning, elforsyning, transport og sykdom.

En grunnleggende faktor for hvordan best beskytte en IT-basert infrastruktur er, uavhengig om virksomheten er samfunnkritisk eller ikke, er at den oppkobling som benyttes er sikker.

I dette forhåndsinnspilte webinaret forteller vi hvordan du best beskytter og sikrer din kommunikasjon og går igjennom noen viktige sikkerhetsaspekter. 

Foreleser: Henrik Hjelte, Produktsjef for AddSecure Link